Komitet Naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

 

Wiceprzewodniczący

dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.

dr hab. n. med. Jacek Wolf

 

dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka

dr hab. Barbara Wizner

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

prof. dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska

dr hab. n. med. Marzena Chrostowska

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med Adrian Doroszko

dr hab. n. med. Teresa Nieszporek

prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka

prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer

Copyrights © 2023 Via Medica