Konkurs dla młodych naukowców

Skrócony regulamin konkursu „Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców”

  1. Celem konkursu jest nagrodzenie piętnastu autorów, urodzonych po 31 grudnia 1985 roku, najlepiej zrecenzowanych prac (lub kierowników grup w przypadku prac zbiorowych) zgłoszonych na 18. Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
  2. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury, jest 15 dwudniowych pobytów w Hotelu Królewskim, ul Ołowianka 1, 80–751 Gdańsk, w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem na czas trwania zjazdu, tj. 20–22 października 2022 roku.
  3. Aby zostać uczestnikiem konkursu, autor pracy (lub kierownik grupy autorów) zobowiązany jest do nadesłania w terminie do 15 września 2022 roku do godziny 23:59:59 pracy z dziedziny nadciśnienia tętniczego za pośrednictwem systemu zgłaszania prac naukowych, zgodnie z ogólnym regulaminem zgłaszania prac dostępnym na stronie zjazdu w zakładce Zgłaszanie streszczeń.
  4. Prace będą oceniane przez ekspertów z dziedziny medycyny sercowo-naczyniowej do 22 września 2022 roku. Nagrodzonych zostanie 15 prac o najwyższej średniej ocenie końcowej, spośród autorów (lub kierowników grup autorów) urodzonych po 31 grudnia 1985 roku.
  5. Nagrodzeni autorzy (lub kierownicy grup autorów) zostaną powiadomieni o tym fakcie przez VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. — do 30 września 2022 roku. Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną na podany w systemie zgłaszania streszczeń adres e-mail lub telefonicznie.

 

ZGŁOŚ STRESZCZENIE

 

Pełny regulamin konkursu „Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców” do pobrania poniżej.

Copyrights © 2023 Via Medica