Opłaty

Opłata rejestracyjna do 30 czerwca po 1 lipca
Członkowie PTNT 500 zł 600 zł
Lekarze 800 zł 900 zł
Studenci, pielęgniarki i emeryci 150 zł 200 zł

 

Copyrights © 2023 Via Medica