Sala A
15:30–16:00 Sesja satelitarna 1
więcej szczegółów
16:00–17:00 Walne zgromadzenie PTNT
17:00–18:00 Sesja satelitarna 2
więcej szczegółów
18:00–18:15 Przerwa
18:15–19:15 Sesja satelitarna 3
więcej szczegółów
19:15–19:30 Przerwa
19:30–20:30 Ceremonia otwarcia
20:30–21:30 Poczęstunek
Sala B
12:30–14:30 Ścieżki diagnostyczne — czyli po nitce do kłębka w warunkach poradni lekarza rodzinnego i specjalisty
więcej szczegółów
14:30–15:00 Przerwa
15:00–16:00 Sesja Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w Hipertensjologii: Różne odcienie nadciśnienia tętniczego
więcej szczegółów
17:00–18:00 Pomiar ciśnienia tętniczego — teraźniejszość i przyszłość
więcej szczegółów
18:00–18:15 Przerwa
18:15–19:15 Kontrowersje w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego
więcej szczegółów
19:15–19:30 Przerwa
Sala C
15:00–16:00 Kontrola czynników ryzyka — czas ma znaczenie
 
więcej szczegółów
17:00–18:00 Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży — update
 
więcej szczegółów
18:00–18:15 Przerwa
18:15–19:15 Nowe spojrzenie na wtórne postaci nadciśnienia tętniczego
więcej szczegółów
19:15–19:30 Przerwa
Sala A
07:45–08:45 EKG u chorego na nadciśnienie tętnicze
więcej szczegółów
08:45–09:00 Przerwa
09:00–10:00 Nowe stanowiska PTNT 2022: Nowa definicja i postępowanie w zespole metabolicznym 
więcej szczegółów
10:00–11:15 Sesja satelitarna 4
więcej szczegółów
11:15–11:30 Przerwa
11:30–12:30 Sesja satelitarna firmy Servier:
Debata. Gdy niemożliwe staje się możliwe  różne spojrzenia kliniczne
więcej szczegółów
12:30–13:30 Nowe stanowiska PTNT 2022: Nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych
więcej szczegółów
13:30–14:30 Przerwa na lunch
14:30–15:30 Nowe stanowiska PTNT 2022: Izolowane nadciśnienie skurczowe — nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym
więcej szczegółów
15:30–16:30 Sesja satelitarna 6
więcej szczegółów
16:30–17:00 Przerwa
17:00–19:00 Sesja specjalna: Nadciśnienie tętnicze w Polsce 2022 stan obecny, postęp i kierunki zmian
więcej szczegółów
Sala B
07:45–08:45 Sesja Redaktora Naczelnego „Nadciśnienia Tętniczego w Praktyce”: Leczyć czy nie leczyć...
więcej szczegółów
08:45–09:00 Przerwa
09:00–10:00 Sesja PTK/PTNT: Wokół lewego przedsionka — nadciśnienie tętnicze i migotanie przedsionków
więcej szczegółów
10:00–11:30 New frontiers in hypertension 2022
więcej szczegółów
11:30–12:00 Przerwa
12:00–13:30 Awaiting new hypertension management guidelines — time for change
więcej szczegółów
13:30–14:30 Przerwa na lunch
14:30–15:30 ABC terapii cukrzycy
więcej szczegółów
15:30–16:30 Nowości w nadciśnieniu tętniczym — co już powinniśmy przenieść do codziennej praktyki?
więcej szczegółów
16:30–17:00 Przerwa
Sala C
07:45–08:45 Uczymy się i chwalimy się: prace oryginalne w hipertensjologii pediatrycznej
więcej szczegółów
08:45–09:00 Przerwa
09:00–10:00 Sesja dydaktyczna: Nowe kierunki diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego
więcej szczegółów
10:00–11:00 Sesja PTNT i Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK: Nadciśnienie tętnicze u kobiet — ewolucja problemów klinicznych w zależności od wieku
więcej szczegółów
11:00–11:30 Przerwa
11:30–12:30 ABC terapii niewydolności serca
więcej szczegółów
13:30–14:30 Przerwa na lunch
15:30–16:30 Warsztaty: Nadciśnienie tętnicze od kolebki — forum przypadków klinicznych
16:30–17:00 Przerwa
17:00–19:00 Prace oryginalne
więcej szczegółów
Sala A
08:30–09:30 Między wytycznymi a praktyką, czyli terapia przeciwpłytkowa i przeciwkrzepliwa w nadciśnieniu tętniczym i chorobach towarzyszących
więcej szczegółów
09:30–10:00 Przerwa
10:00–11:00 Sesja satelitarna 7
więcej szczegółów
11:00–12:00 Nowe stanowiska PTNT 2022: Aktywność sportowa i seksualna u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
więcej szczegółów
Sala B
08:30–09:30 Styl życia w codziennej praktyce hipertensjologicznej
więcej szczegółów
09:30–10:00 Przerwa
10:00–11:00 Onkologia w praktyce hipertensjologicznej i kardiologicznej
więcej szczegółów
11:00–12:00 Nadciśnienie tętnicze w przewlekłej chorobie nerek
więcej szczegółów
Sala C
08:30–09:30 Styl życia w codziennej praktyce hipertensjologicznej
Prace oryginalne
więcej szczegółów
09:30–10:00 Przerwa
10:00–11:30 Kontrola nadciśnienia tętniczego w starszym wieku w latach 2010–2020 w Polsce i na świecie
więcej szczegółów
Copyrights © 2022 Via Medica