Komitet naukowy

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

Wiceprzewodniczący: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. instytutu; dr hab. n. med. Jacek Wolf

prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
dr hab. n. med. Adrian Doroszko, prof. UMW
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
prof. dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
dr hab. n. med. Teresa Nieszporek
dr n. med. Arkadiusz Niklas
prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka
dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
dr hab. n. med. Marek Rajzer, prof. UJ
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
dr hab. n. med. Barbara Wizner
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

Copyrights © 2022 Via Medica