Konkurs dla młodych naukowców

Skrócony regulamin konkursu „Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców”

  1. Celem konkursu jest nagrodzenie piętnastu autorów, urodzonych po 31 grudnia 1984 roku, najlepiej zrecenzowanych prac (lub kierowników grup w przypadku prac zbiorowych) zgłoszonych na XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
  2. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury, jest 15 dwudniowych pobytów w Hotelu Fahrenheit, ul. Grodzka 19, 80-841 Gdańsk, w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem na czas trwania zjazdu, tj. 24–26 czerwca 2021 roku.
  3. Aby zostać uczestnikiem konkursu, autor pracy (lub kierownik grupy autorów) zobowiązany jest do nadesłania w terminie do 18 kwietnia 2021 roku do godziny 23:59:59 pracy z dziedziny nadciśnienia tętniczego za pośrednictwem systemu zgłaszania prac naukowych, zgodnie z ogólnym regulaminem zgłaszania prac dostępnym na stronie zjazdu w zakładce Zgłaszanie streszczeń.
  4. Prace będą oceniane przez ekspertów z dziedziny medycyny sercowo-naczyniowej do 7 maja 2021 roku. Nagrodzonych zostanie 15 prac o najwyższej średniej ocenie końcowej, spośród autorów (lub kierowników grup autorów) urodzonych po 31 grudnia 1984 roku.
  5. Nagrodzeni autorzy (lub kierownicy grup autorów) zostaną powiadomieni o tym fakcie przez VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. — 21 maja 2021 roku. Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną na podany w systemie zgłaszania streszczeń adres e-mail lub telefonicznie.

 

ZGŁOŚ STRESZCZENIE

 

Pełny regulamin konkursu „Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców” do pobrania poniżej.

Copyrights © 2022 Via Medica