Opłaty

Opłata podstawowa za udział online

Członkowie
PTNT

350 zł

 

Pozostali
uczestnicy

450 zł

 

Opłatę należy zrealizować po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Na miejscu nie będzie możliwości dokonywania wpłat.

W ramach opłaty podstawowej zapewniamy:

  • udział w zjeździe online
  • dostęp do materiałów offline przez okres 3 miesięcy

Informujemy, że podczas transmisji na żywo udostępniona zostanie część sesji. Pozostałe sesje zostaną przedstawione Państwu po Zjeździe, w formie wieczornych webinarów. O ich terminie będziemy informować mailowo oraz na stronie wydarzenia. Wszystkie materiały w ramach opłaty zjazdowej będą również udostępnione (po zalogowaniu) przez okres 3 miesięcy na stronie wydarzenia.

Rezygnacja z uczestnictwa w ZJEŹDZIE***:

Pisemną rezygnację z udziału w zjeździe należy zgłaszać e-mailem na adres: 17zjazdptnt@viamedica.pl


W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed zjazdem— uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

***Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Szanowni Państwo, 

w związku wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, organizator konferencji — VM Media SP. zo.o. VM Group Sp. k informuje, że w przypadku niedojścia konferencji do skutku ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem na terytorium kraju stanu epidemii, zapewniamy możliwość zaliczenia wniesionej opłaty na poczet innych organizowanych przez nas konferencji w odpowiednio późniejszym terminie, którymi byliby Państwo zainteresowani, biorąc pod uwagę tematykę. Dodatkowo wniesiona opłata może zostać wykorzystana na zakupy produktów oferowanych w Internetowej Księgarni Medycznej www.ikamed.pl. W takiej sytuacji poprosimy o skierowanie na adres mail: 17zjazdptnt@viamedica.pl informacji, na jaką konferencję lub inny produkt opłata ma zostać przepisana.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku gdyby nie dokonali Państwo wyboru innego produktu z naszej oferty, możliwa jest rezygnacja z udziału. Oświadczenia w przedmiocie rezygnacji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: 17zjazdptnt@viamedica.pl wraz ze wskazaniem danych kontaktowych i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone zostaną środki. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu konferencji. Wszelkie zwroty uiszczonych opłat konferencyjnych dokonywane będą zgodnie z zapisem ustawowym, czyli do 180 dni od dnia rozwiązania umowy z Klientem.

Copyrights © 2022 Via Medica