Program szczegółowy

Pobierz jako PDF

Sala A
11:0013:00
Ścieżki diagnostyczne — od wywiadu do optymalnego leczenia
— prezentacja przypadków klinicznych z komentarzem
 
120 min
13:0013:45
Lunch 45 min
13:4515:15
Wytyczne PTNT 2019 po dwóch latach — co wytrzymało, a co nie wytrzymało próby czasu?
90 min

13:45 - 14:05

Zasady terapii hipotensyjnej

14:05 - 14:25

Leczenie hipolipemizujące

14:25 - 14:45

Nadciśnienie tętnicze wtórne

14:45 - 15:05

Badania z lat 2019–2021, które mogą wpłynąć na przyszłe wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego
15:1515:30
Przerwa na kawę 15 min
15:3017:00
Sesja satelitarna
90 min
17:0017:15
Przerwa na kawę 15 min
17:1518:00
Sesja satelitarna
45 min
18:0018:45
Sesja satelitarna
45 min
18:4519:00
Przerwa 15 min
19:0020:00
Otwarcie
60 min
20:00
Poczęstunek
Sala B — jazzowa
13:4515:15
Nadciśnienie tętnicze wtórne — jak postępować w praktyce? Z przewlekłym zespołem wieńcowym — sesja wspólna z ESH Working Group on Endocrine Hypertension
 
90 min

13:45 - 14:15

Postępowanie w pierwotnym hiperaldosteronizmie w praktyce — stanowisko ESH Working Group on Endocrine Hypertension

14:15 - 14:45

Postępowanie w guzie chromochłonnym w praktyce — stanowisko ESH Working Group on Endocrine Hypertension

14:45 - 15:15

Dysplazja włóknisto-mięśniowa — duże rejestry a praktyka kliniczna
15:3017:00
Pomiar ciśnienia tętniczego jako metoda oceny ryzyka sercowo-naczyniowego
90 min

15:30 - 15:50

Pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim. Czy nadal jest niezbędny?

15:50 - 16:10

Domowy pomiar ciśnienia tętniczego — ocena skuteczności leczenia i ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce?

16:10 - 16:30

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim (AOBPM) — czy znajdzie miejsce w praktyce?

16:30 - 16:50

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia centralnego w aorcie. Jaka jest najlepsza metoda oceny wpływu ciśnienia tętniczego na układ naczyniowy?
17:1518:45
Sesja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego — najważniejsze wytyczne ESC z punktu widzenia lekarza praktyka
 
90 min

17:15 - 17:35

Przewlekłe zespoły wieńcowe

17:35 - 17:55

Migotanie przedsionków

17:55 - 18:15

Wady wrodzone serca u dorosłych

18:15 - 18:35

Cukrzyca w chorobach układu sercowo-naczyniowego
Sala C — kameralna
13:4515:15
Sesja Klubu Młodego Hipertensjologa: Młody hipertensjolog w codziennej praktyce klinicznej — doświadczenia własne
 
90 min

13:45 - 14:05

Źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze u pacjenta z rozwarstwieniem aorty

14:05 - 14:25

Dziecko z nadciśnieniem tętniczym — znaczenie ciśnienia centralnego

14:25 - 14:45

Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i NAFLD

14:45 - 15:05

Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca
15:3017:00
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży
90 min

15:30 - 15:45

Obturacyjny bezdech senny u dzieci i młodzieży a nadciśnienie tętnicze

15:45 - 16:00

Pobudzenie układu wegetatywnego u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

16:00 - 16:15

Pierwotne nadciśnienie tętnicze a choroby jamy ustnej u dzieci i młodzieży

16:15 - 16:30

Izolowane nadciśnienie skurczowe u młodzieży — fizjologia czy choroba?

16:30 - 16:45

Nadciśnienie tętnicze u dzieci z cukrzycą
Sala A
07:3008:30
EKG u chorego na nadciśnienie tętnicze
60 min

07:30 - 07:50

Cechy przerostu lewej komory w EKG

07:50 - 08:10

Blok lewej odnogi pęczka Hisa w EKG

08:10 - 08:30

Zmiany odcinka ST-T w EKG
08:3008:45
Przerwa 15 min
08:4510:00
Migotanie przedsionków w codziennej praktyce
75 min

08:45 - 09:00

Beta-adrenolityk — czy zawsze potrzebny?

09:00 - 09:15

Kiedy kierować chorego na ablację?

09:15 - 09:30

Antagonista aldosteronu — leczenie przyczynowe arytmii?

09:30 - 09:45

Leczenie przeciwkrzepliwe — niezbędny element terapii?
10:0010:30
Przerwa 30 min
10:3012:00
Sesja satelitarna
 
90 min
12:0012:45
Lunch 45 min
12:4514:15
Hipercholesterolemia — częsty i (naj)ważniejszy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego — wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych w Polsce PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT 2021
 
90 min

12:45 - 13:00

Jaka jest skuteczność modyfikacji stylu życia w obniżeniu stężenia cholesterolu LDL na przykładzie interwencji dietetycznej — co mówią badania a co wytyczne?

13:00 - 13:15

Jaka jest skuteczność modyfikacji stylu życia w obniżeniu stężenia cholesterolu LDL na przykładzie interwencji dietetycznej — co mówi praktyka?

13:15 - 13:30

Rozpoczynanie terapii i cele leczenia — wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT 2021

13:30 - 13:45

Jak osiągnąć cele terapeutyczne? Leczenie skojarzone z ezetymibem czy z inhibitorami PCSK9? Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT 2021 w praktyce

13:45 - 14:00

Rodzinna hipercholesterolemia z perspektywy doświadczeń ośrodka referencyjnego
 
14:1514:45
Przerwa 30 min
14:4516:15
Sesja satelitarna
90 min
16:1516:30
Przerwa 15 min
16:3017:15
Sesja satelitarna
45 min
Sala B — jazzowa
07:3008:30
Zaburzenia snu jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego
60 min

07:30 - 07:50

Bezsenność

07:50 - 08:10

Obturacyjny bezdech senny

08:10 - 08:30

Okresowe ruchy kończyn dolnych i zespół niespokojnych nóg
08:4510:00
Co wpływa na ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet? Sesja wspólna z Sekcją Chorób Serca u Kobiet PTK
 
75 min

08:45 - 09:10

Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet?

09:10 - 09:35

Stany nadciśnieniowe związane z ciążą

09:35 - 10:00

Przedwczesna menopauza
10:3012:00
Sesja wspólna z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym: Jak zmniejszyć ryzyko sercowo–naczyniowe w cukrzycy?

 
90 min

10:30 - 10:50

30-latek ze świeżo rozpoznaną cukrzycą — jak różnicować postaci, szacować ryzyko sercowo-naczyniowe i prowadzić farmakoterapię?

10:50 - 11:10

50-latek z otyłością, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym — jak optymalnie wybrać terapię, by zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe?

11:10 - 11:30

65-latek z trudnymi w kontroli nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą — jak modyfikować terapię?

11:30 - 11:50

80-latek z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą — jakie leczenie prowadzi do zmniejszenia ryzyka sercowo–naczyniowego? Ostrożne czy intensywne?
12:4514:15
Sesja międzynarodowa ESH: Blaski i cienie terapii nadciśnienia tętniczego/The good sides and the bad sides of antihypertensive therapy
 
90 min

12:45 - 13:00

Introduction. ESH Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy and Adherence

13:00 - 13:15

Adherence in hypertension — impact on treatment outcomes

13:15 - 13:30

How to assess and improve adherence in clinical practice?

13:30 - 13:45

Hypertension, expression of emotions and drug adherence

13:45 - 14:00

Antihypertensive drugs and cancer risk

14:00 - 14:15

How does the use of SGLT2 inhibitors affect antihypertensive therapy?
14:4516:15
Hipertensjoonkologia — nowy dział hipertensjologii?
90 min

14:45 - 15:05

Jak choroba nowotworowa i leki onkologiczne działają na naczynia?

15:05 - 15:25

Hipertensjoonkologia w świetle wytycznych

15:25 - 15:45

Hipertensjologia czy tylko ułamek kardioonkologii?

15:45 - 16:05

Kardiologia inwazyjna w hipertensjoonkologii
16:3018:00
Nadciśnienie tętnicze w Polsce 2021 — stan obecny i perspektywy
90 min
Sala C — kameralna
07:3008:30
Prace oryginalne 1
60 min
08:4510:00
Osoba starsza z nadciśnieniem tętniczym
75 min

08:45 - 09:10

„Analfabetyzm” elektroniczny — czy stanowi problem?

09:10 - 09:35

Wielochorobowość, frailty — jak postępować przy braku EBM?

09:35 - 10:00

Ocena geriatryczna — czy przynosi korzyści?
10:3012:00
Zaburzenia elektrolitowe u chorych na nadciśnienie tętnicze
90 min

10:30 - 10:50

Leki moczopędne w leczeniu nadciśnienia tętniczego: miejsce w terapii, mechanizm działania i objawy niepożądane
 

10:50 - 11:10

Hiponatremia

11:10 - 11:30

Hipokalemia

11:30 - 11:50

Hiperkalemia
12:4514:15
Odrębności leczenia nadciśnienia u młodych dorosłych — jak postępować w praktyce?
90 min

12:45 - 13:05

Różnice w diagnostyce nadciśnienia tętniczego u nastolatków vs. u osób dorosłych

13:05 - 13:25

Młoda kobieta z nadciśnieniem tętniczym

13:25 - 13:45

Ciąża i laktacja

13:45 - 14:05

Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych
14:4516:15
Nadciśnienie tętnicze i mózg
90 min

14:45 - 15:05

Arterial stiffness and cognitive decline: possible pathophysiological links

15:05 - 15:25

Dysplazja włóknisto-mięśniowa jako czynnik ryzyka udaru mózgu

15:25 - 15:45

Diagnostyka funkcji poznawczych u chorych na nadciśnienie tętnicze

15:45 - 16:05

Przemijający epizod niedokrwienny jako wskaźnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
16:3018:00
Trudności w terapii nadciśnienia tętniczego
90 min

16:30 - 16:50

Dlaczego nadciśnienie tętnicze może być trudne w leczeniu?

16:50 - 17:10

„Zwyżki” ciśnienia tętniczego — postępowanie doraźne i długoterminowe

17:10 - 17:30

Hipotonia w wieku podeszłym

17:30 - 17:50

Nietolerancja leków hipotensyjnych
Inne
10:3012:00
Sesja plakatowa
90 min
12:0012:45
Sesja plakatowa
45 min
Sala A
08:0009:00
Nadciśnienie tętnicze a COVID-19
60 min
09:0009:15
Przerwa 15 min
09:1510:30
Nadciśnienie tętnicze w ciąży — stanowisko PTNT/PTK/PTGiP
 
75 min

09:15 - 09:30

Pomiary ciśnienia tętniczego u ciężarnych

09:30 - 09:45

Prewencja stanu przedrzucawkowego

09:45 - 10:00

Leczenie hipotensyjne w ciąży — nowe badania

10:00 - 10:15

Stanowisko PTNT, PTK i PTGiP dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w ciąży z perspektywy ostatnich dwóch lat — dyskusja
10:3011:00
Przerwa 30 min
11:0012:30
Sesja satelitarna
90 min
12:3013:15
Lunch 45 min
13:1514:45
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i chorobami współistniejącymi — jak leczę mojego chorego z nadciśnieniem tętniczym i…
 
90 min

13:15 - 13:30

…dyslipidemią

13:30 - 13:45

…zaburzeniami psychicznymi

13:45 - 14:00

…chorobami dermatologicznymi

14:00 - 14:15

…astmą/przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

14:15 - 14:30

…migotaniem przedsionków/przewlekłym zespołem wieńcowym/niewydolnością serca
14:4515:00
Zakończenie zjazdu
15 min
Sala B — jazzowa
08:0009:00
Sesja Wspólna z Sekcją Niewydolności Serca PTK: Nadciśnienie tętnicze u chorych z niewydolnością serca
 
60 min

08:00 - 08:20

Pacjent z niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym — jak leczyć optymalnie?

08:20 - 08:40

Pacjent z nowotworem, niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym — jak postępować?

08:40 - 09:00

Pacjent ciekawy czy trudny? — lekcja z życia
09:1510:30
Sesja wspólna z ESH Working Group on Hypertension and Sexual Dysfunction: Zaburzenia erekcji jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego
75 min

09:15 - 09:30

Perspektywa internisty i hipertensjologa

09:30 - 09:45

Perspektywa kardiologa

09:45 - 10:00

Perspektywa urologa

10:00 - 10:15

Perspektywa psychiatry
11:0012:30
Kardioendokrynologia — zaburzenia endokrynologiczne a ryzyko i choroby układu sercowo-naczyniowego
90 min

11:00 - 11:20

Incydentaloma nadnercza — postępowanie i odległy wpływ na ryzyko sercowo–naczyniowe

11:20 - 11:40

Insulinooporność i zespół policystycznych jajników — rozpoznanie i modyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego

11:40 - 12:00

Guzy wydzielające katecholaminy a układ sercowo-naczyniowy

12:00 - 12:20

Otyłość olbrzymia — problem metaboliczny, endokrynologiczny, kardiologiczny czy psychiczny?
13:1514:45
Zaburzenia nastroju a nadciśnienie tętnicze i ryzyko sercowo-naczyniowe — dialog hipertensjologa z psychiatrą
90 min

13:15 - 13:35

Nadciśnienie tętnicze, zmiany narządowe i strategie radzenia sobie ze stresem

13:35 - 13:55

Zaburzenia lękowe a „zwyżki” ciśnienia tętniczego i ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych
 

13:55 - 14:15

Nadciśnienie oporne i czynniki psychosomatyczne

14:15 - 14:35

Depresja i zaburzenia funkcji poznawczych w wieku podeszłym
Sala C — kameralna
08:0009:00
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży — prezentacja przypadków
60 min
09:1510:30
Sesja wspólna z Sekcją Prewencji i Epidemiologii PTK: Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji ogólnej
75 min

09:15 - 09:40

Współwystępowanie nadciśnienia tętniczego i innych czynników ryzyka w populacji polskiej

09:40 - 10:05

Zmiany częstości występowania nadciśnienia tętniczego u najmłodszych i najstarszych Polaków

10:05 - 10:30

Znaczenie nadciśnienia tętniczego jako czynnika ryzyka chorób niezakaźnych. Analizy Global Burden of Disease
11:0012:30
Chory na nadciśnienie tętnicze z przewlekłym zespołem wieńcowym — nowe badania, wytyczne i praktyka
90 min

11:00 - 11:20

Trudności w terapii nadciśnienia tętniczego u chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym
 

11:20 - 11:40

Leczenie hipercholesterolemii i hiperglikemii u chorych na nadciśnienie tętnicze z przewlekłym zespołem wieńcowym

11:40 - 12:00

 Jak zróżnicować ryzyko incydentu wieńcowego na podstawie angiografii tomografii komputerowej

12:00 - 12:20

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego jako czynnik ryzyka zdarzeń wieńcowych — jak postępować w praktyce?
13:1514:45
Prace oryginalne 2
90 min
Copyrights © 2021 Via Medica