Program szczegółowy

Pobierz jako PDF

Sala A — Koncertowa
11:3013:30
Ścieżki diagnostyczne — od wywiadu do optymalnego leczenia
— prezentacja przypadków klinicznych z komentarzem
 
Przewodniczący: dr hab. n. med. Michał Hoffmann, dr hab. n. med. Jacek Wolf, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Prezentujący: dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ, dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska, dr n. med. Sylwia Kołodziejczyk-Kruk, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard, dr n. med. Anna Szyndler, dr n. med. Ewa Świerblewska
120 min

11:30 - 11:55

Izolowane skurczowe nadciśnienie u młodego pacjenta dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ

11:55 - 12:15

27-letnia pacjentka w 18 tygodniu pierwszej ciąży dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska

12:15 - 12:40

Czy ujemny wynik diagnostyki w kierunku pierwotnego hiperaldosteronizmu wyklucza chorobę? - 51-letni mężczyzna z długoletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego dr n. med. Sylwia Kołodziejczyk-Kruk

12:40 - 13:00

42-letnia pacjentka z nadciśnieniem tętniczym dr n. med. Anna Szyndler

13:00 - 13:20

Pacjentka z NT oraz guzem chromochłonnym nadnercza dr n. med. Ewa Świerblewska
13:3013:45
Przerwa 15 min
13:4515:15
Wytyczne PTNT 2019 po dwóch latach — co wytrzymało, a co nie wytrzymało próby czasu? Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska, prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
90 min

13:45 - 14:05

Zasady terapii hipotensyjnej prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

14:05 - 14:30

Leczenie hipolipemizujące prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

14:30 - 14:55

Nadciśnienie tętnicze wtórne prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

14:55 - 15:15

Badania z lat 2019–2021, które mogą wpłynąć na przyszłe wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
15:1515:30
Przerwa na kawę 15 min
15:3016:15
Sesja satelitarna firmy MEDTRONIC: Denerwacja nerek — nowe perspektywy dla zabiegowego leczenia nadciśnienia tętniczego
 
45 min

15:30 - 15:45

Nowa generacja badań klinicznych — nowa generacja urządzeń
 
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

15:45 - 16:00

Dla kogo denerwacja nerek? — Właściwa kwalifikacja kluczem do sukcesu prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

16:00 - 16:15

Podsumowanie prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
16:1517:00
Sesja satelitarna firmy Egis: Hiperurykemia i hipercholesterolemia — nierozerwalny duet
45 min

16:15 - 16:40

Hiperurykemia i jej leczenie a ryzyko sercowo-naczyniowe — co nowego?
 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

16:40 - 17:00

Hipercholesterolemia w ślad za nadciśnieniem tętniczym — rola leków złożonych w terapii dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard
17:0017:15
Przerwa na kawę 15 min
17:1518:00
Sesja satelitarna firmy Servier: Serce i dusza — jak kompleksowo prowadzić pacjenta w erze COVID-19? — Dialog kardiologa z psychiatrą Przewodniczący: dr hab. n. med. Jacek Wolf, Wykładowcy: dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ, dr n. med. Piotr Wierzbiński
45 min
18:0018:55
Sesja satelitarna firmy Bausch Health: Terapia nadciśnienia tętniczego 2021: kiedy i jaki beta-adronolityk?

 
55 min

18:00 - 18:20

Układ współczulny a nadciśnienie tętnicze: co nowego? prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

18:20 - 18:40

Który beta-1-kardioselektywny adrenolityk wybierać w 2021 roku? prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

18:40 - 18:55

Praktyczne aspekty stosowania beta-adrenolityków — który lek, komu podawać? prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard
18:5519:15
Przerwa 20 min
19:1520:15
Ceremonia otwarcia — wykład inauguracyjny (z zakresu tematyki omawianej na konferencji)
60 min
Sala B — Kameralna
13:4515:15
Nadciśnienie tętnicze wtórne — jak postępować w praktyce? Sesja wspólna z ESH Working Group on Endocrine Hypertension
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, prof. Alexandre Persu
90 min

13:45 - 14:07

Aldosteron — czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego? prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

14:07 - 14:31

Management of primary aldosteronism in practice — 2021 Statement of the ESH Working Group on Endocrine Hypertension prof. Paolo Mulatero

14:31 - 14:53

Management of pheochromocytoma in practice — 2021  Statement of the ESH Working Group on Endocrine Hypertension prof. Henri Timmers

14:53 - 15:15

Fibromuscular dysplasia — registries and clinical practice lek. Paulina Talarowska
15:1515:30
Przerwa 15 min
15:3017:00
Pomiar ciśnienia tętniczego jako metoda oceny ryzyka sercowo-naczyniowego Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
90 min

15:30 - 15:50

Pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim. Czy nadal jest niezbędny? prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer

15:50 - 16:10

Domowy pomiar ciśnienia tętniczego — ocena skuteczności leczenia i ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce? dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

16:10 - 16:35

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim (AOBPM) — czy znajdzie miejsce w praktyce? prof. Grzegorz Bilo

16:35 - 17:00

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia centralnego w aorcie. Jaka jest najlepsza metoda oceny wpływu ciśnienia tętniczego na układ naczyniowy? dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska
17:0017:15
Przerwa 15 min
17:1518:55
Sesja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego — najważniejsze wytyczne ESC z punktu widzenia lekarza praktyka
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska
100 min

17:15 - 17:40

Przewlekłe zespoły wieńcowe prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

17:40 - 18:05

Migotanie przedsionków prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

18:05 - 18:30

Wady wrodzone serca u dorosłych prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

18:30 - 18:55

Cukrzyca w chorobach układu sercowo-naczyniowego prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
Sala C — Biała
13:4515:15
Sesja Klubu Młodego Hipertensjologa: Młody hipertensjolog w codziennej praktyce klinicznej — doświadczenia własne
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka, dr hab. n. med Beata Sulikowska, prof. uczelni, dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
90 min

13:45 - 14:05

Źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze u pacjenta z rozwarstwieniem aorty dr n. med. Anna Ryś-Czaporowska

14:05 - 14:25

Dziecko z nadciśnieniem tętniczym — znaczenie ciśnienia centralnego dr n. med. Łukasz Obrycki

14:25 - 14:50

Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i NAFLD dr n. med. Anna Płatek

14:50 - 15:15

Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca dr n. med. Tomasz Drożdż
15:1515:30
Przerwa 15 min
15:3016:45
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży Przewodniczący: dr n. med. Łukasz Obrycki, dr n. med. Tadeusz Dereziński
75 min

15:30 - 15:45

Obturacyjny bezdech senny u dzieci i młodzieży a nadciśnienie tętnicze prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż

15:45 - 16:00

Pobudzenie układu wegetatywnego u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja

16:00 - 16:15

Pierwotne nadciśnienie tętnicze a choroby jamy ustnej u dzieci i młodzieży prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka

16:15 - 16:30

Izolowane nadciśnienie skurczowe u młodzieży — fizjologia czy choroba? prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

16:30 - 16:45

Hormonozależne przyczyny nadciśnienia tętniczego u dzieci
 
prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski
Sala A — Koncertowa
07:3008:30
EKG u chorego na nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
60 min

07:30 - 07:50

Cechy przerostu lewej komory w EKG prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

07:50 - 08:10

Blok lewej odnogi pęczka Hisa w EKG dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ

08:10 - 08:30

Zmiany odcinka ST-T w EKG dr hab. n. med. Joanna Jaroch
08:3008:45
Przerwa 15 min
08:4510:00
Migotanie przedsionków w codziennej praktyce Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard
75 min

08:45 - 09:00

Beta-adrenolityk — czy zawsze potrzebny? prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

09:00 - 09:20

Kiedy kierować chorego na ablację? prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

09:20 - 09:40

Antagonista aldosteronu — leczenie przyczynowe arytmii? prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

09:40 - 10:00

Leczenie przeciwkrzepliwe — niezbędny element terapii? prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
10:0010:15
Przerwa 15 min
10:1511:45
Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie/Menarini: Jak skutecznie chronić pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19?
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
90 min

10:15 - 10:20

Wstęp prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

10:20 - 10:45

Ochrona nerek u pacjentów z chorobami serca i naczyń w erze pandemii COVID-19 prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

10:45 - 11:10

Zespoły post-COVID i long-COVID — czy wpływają na wybór leków w terapii sercowo-naczyniowej? prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

11:10 - 11:35

Leki złożone w terapii nadciśnienia tętniczego — czy nadal aktualne w świecie post-COVID? prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

11:35 - 11:45

Komentarz i dyskusja prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
11:4512:00
Lunch 15 min
12:0012:45
Sesja satelitarna firm Philips oraz Omron: Nowe technologie w nadciśnieniu tętniczym i kardiologii — jutro zaczyna się dziś
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Jacek Wolf
45 min

12:00 - 12:15

W poszukiwaniu migotania przedsionków — nowe metody skriningu prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko

12:15 - 12:30

Nowe możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego — na ramieniu czy nadgarstku? prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

12:30 - 12:45

OBS — technologia na pomoc niskiej wykrywalności i skuteczności leczenia dr hab. n. med. Jacek Wolf
12:4513:00
Przerwa 15 min
13:0014:30
Hipercholesterolemia — częsty i (naj)ważniejszy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego — wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych w Polsce PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT 2021
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
90 min

13:00 - 13:15

Jaka jest skuteczność modyfikacji stylu życia w obniżeniu stężenia cholesterolu LDL na przykładzie interwencji dietetycznej — co mówią badania a co wytyczne? dr hab. n. med. Zdzisław Kochan

13:15 - 13:30

Jaka jest skuteczność modyfikacji stylu życia w obniżeniu stężenia cholesterolu LDL na przykładzie interwencji dietetycznej — co mówi praktyka? mgr Natalia Szupryczyńska

13:30 - 13:50

Rozpoczynanie terapii i cele leczenia — wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT 2021 prof. dr hab. n. med. Maciej Banach

13:50 - 14:10

Jak osiągnąć cele terapeutyczne? Leczenie skojarzone z ezetymibem czy z inhibitorami PCSK9? Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT 2021 w praktyce dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard

14:10 - 14:30

Rodzinna hipercholesterolemia z perspektywy doświadczeń ośrodka referencyjnego
 
dr n. med. Krzysztof Chlebus
14:3014:45
Przerwa 15 min
14:4516:15
Sesja satelitarna firmy Polpharma: Jak zwerbować pacjenta do współpracy, by osiągnąć cele terapii chorób sercowo-naczyniowych?
90 min

14:45 - 14:50

Wprowadzenie prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

14:50 - 15:10

Czy mój chory stosuje się do zaleceń? — Lekarz jako wywiadowca dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard

15:10 - 15:30

Czy mój chory zastosuje się do zaleceń? — Sztuka medycznej perswazji prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

15:30 - 15:55

Jak zwerbować pacjenta do współpracy? Vincent V. Severski

15:55 - 16:15

Dyskusja
16:1516:30
Przerwa 15 min
16:3017:15
Sesja satelitarna firmy Servier: Gdy nadciśnienie tętnicze staje się jedną z chorób
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
45 min

16:30 - 16:55

Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłym zespołem wieńcowym — wyzwania optymalnej farmakoterapii
 
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

16:55 - 17:15

Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i migotaniem przedsionków
 
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Sala B — Kameralna
07:3008:30
Zaburzenia snu jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego Przewodniczący: dr hab. n. med. Jacek Wolf, dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas
60 min

07:30 - 07:50

Bezsenność dr n. med. Karol Grabowski

07:50 - 08:10

Obturacyjny bezdech senny prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko

08:10 - 08:30

Okresowe ruchy kończyn dolnych i zespół niespokojnych nóg dr n. med. Mariusz Siemiński
08:3008:45
Przerwa 15 min
08:4510:00
Co wpływa na ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet? Sesja wspólna z Sekcją Chorób Serca u Kobiet PTK
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska, dr hab. n. med. Marek Klocek
75 min

08:45 - 09:10

Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet? dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska

09:10 - 09:35

Stany nadciśnieniowe związane z ciążą dr n. med. Anna Szyndler

09:35 - 10:00

Przedwczesna menopauza prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
10:0010:15
Przerwa 15 min
10:1511:45
Sesja wspólna z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym: Jak zmniejszyć ryzyko sercowo–naczyniowe w cukrzycy?

 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
90 min

10:15 - 10:35

30-latek ze świeżo rozpoznaną cukrzycą — jak różnicować postaci, szacować ryzyko sercowo-naczyniowe i prowadzić farmakoterapię? prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

10:35 - 10:55

50-latek z otyłością, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym — jak optymalnie wybrać terapię, by zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe? prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

10:55 - 11:20

65-latek z trudnymi w kontroli nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą — jak modyfikować terapię? dr hab. n. med. Marzena Chrostowska

11:20 - 11:45

80-latek z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą — jakie leczenie prowadzi do zmniejszenia ryzyka sercowo–naczyniowego? Ostrożne czy intensywne? prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
11:4513:00
Przerwa 75 min
13:0014:30
Sesja międzynarodowa ESH: Blaski i cienie terapii nadciśnienia tętniczego/The good sides and the bad sides of antihypertensive therapy
 
prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
90 min

13:00 - 13:15

Introduction. ESH Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy and Adherence prof. Michel Burnier

13:15 - 13:30

Adherence in hypertension — impact on treatment outcomes prof. Michel Burnier

13:30 - 13:45

Hypertension, expression of emotions and drug adherence prof. Alexandre Persu

13:45 - 14:00

Antihypertensive drugs and cancer risk prof. Reinhold Kreutz

14:00 - 14:30

Antagonism of aldosterone receptor — benefits beyond BP reductions prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
14:3014:45
Przerwa 15 min
14:4516:15
Hipertensjoonkologia — nowy dział hipertensjologii? Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Serkies
90 min

14:45 - 15:05

Jak choroba nowotworowa i leki onkologiczne działają na naczynia? dr n. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek

15:05 - 15:25

Hipertensjoonkologia w świetle wytycznych prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

15:25 - 15:50

Hipertensjologia czy tylko ułamek kardioonkologii? prof. CMKP dr hab. n. med. Sebastian Szmit

15:50 - 16:15

Kardiologia inwazyjna w kardioonkologii prof. dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski
16:1516:30
Przerwa 15 min
16:3018:00
Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży — stanowisko PTNT, PTK, PTGiP Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
90 min

16:30 - 16:50

Pomiary ciśnienia tętniczego w okresie ciąży dr n. med. Anna Szyndler

16:50 - 17:10

Prewencja stanu przedrzucawkowego dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard

17:10 - 17:30

Leczenie hipotensyjne w ciąży — nowe badania dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ

17:30 - 18:00

Stanowisko PTNT, PTK i PTGiP dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w ciąży z perspektywy dwóch lat — dyskusja
Sala C — Biała
07:3008:30
Prace oryginalne 1 Przewodniczący: dr n. med. Łukasz Obrycki, dr hab. n. med. Piotr Skrzypczyk
60 min
08:3008:45
Przerwa 15 min
08:4510:00
Osoba starsza z nadciśnieniem tętniczym Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, dr n. ekon. Ewa M. Kwiatkowska
75 min

08:45 - 09:10

Analfabetyzm cyfrowy — czy stanowi problem? dr n. ekon. Ewa M. Kwiatkowska

09:10 - 09:35

Wielochorobowość, frailty — jak postępować przy braku EBM? dr hab. n. med. Barbara Gryglewska

09:35 - 10:00

Ocena geriatryczna — czy przynosi korzyści? dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka
10:0010:15
Przerwa 15 min
10:1511:45
Zaburzenia elektrolitowe u chorych na nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius, prof. dr hab. n. med. Ewa Król
90 min

10:15 - 10:35

Leki moczopędne w leczeniu nadciśnienia tętniczego: miejsce w terapii, mechanizm działania i objawy niepożądane
 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

10:35 - 10:55

Hiponatremia prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

10:55 - 11:20

Hipokalemia prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

11:20 - 11:45

Hiperkalemia prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
11:4512:45
Przerwa 60 min
12:4514:15
Odrębności leczenia nadciśnienia u młodych dorosłych — jak postępować w praktyce? Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka, dr n. med. Sylwia Kołodziejczyk-Kruk
90 min

12:45 - 13:05

Różnice w diagnostyce nadciśnienia tętniczego u nastolatków vs. u osób dorosłych prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska

13:05 - 13:25

Młoda kobieta z nadciśnieniem tętniczym prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

13:25 - 13:50

Ciąża i laktacja dr n. med. Ludwina Szczepaniak-Chicheł

13:50 - 14:15

Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
14:1514:35
Przerwa 20 min
14:3516:15
Nadciśnienie tętnicze i mózg Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
100 min

14:35 - 14:55

Arterial stiffness and cognitive decline: possible pathophysiological links prof. Stephan Laurent

14:55 - 15:15

Dysplazja włóknisto-mięśniowa jako czynnik ryzyka udaru mózgu prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

15:15 - 15:35

Diagnostyka funkcji poznawczych u chorych na nadciśnienie tętnicze dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki

15:35 - 15:55

Wyzwania terapeutyczne w udarze krwotocznym z uwzględnieniem leczenia nadciśnienia tętniczego dr n. med. Piotr Luchowski

15:55 - 16:15

The Living Laboratory for precision diagnostics
 
prof. Anna Dominiczak
16:1516:30
Przerwa 15 min
16:3017:50
Trudności w terapii nadciśnienia tętniczego Przewodniczący: dr n. med. Paweł Uruski, prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
80 min

16:30 - 16:50

Dlaczego nadciśnienie tętnicze może być trudne w leczeniu? prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

16:50 - 17:10

„Zwyżki” ciśnienia tętniczego — postępowanie doraźne i długoterminowe dr hab. n. med. Michał Hoffmann

17:10 - 17:30

Hipotonia w wieku podeszłym dr hab. n. med. Barbara Wizner

17:30 - 17:50

Nietolerancja leków hipotensyjnych prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Sala A — Koncertowa
08:0009:00
Wpływ COVID-19 na przebieg cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
60 min

08:00 - 08:05

Wprowadzenie prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

08:05 - 08:20

Nadciśnienie tętnicze a COVID-19
 
prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer

08:20 - 08:35

Cukrzyca a COVID-19
 
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

08:35 - 08:50

Udar mózgu a COVID-19
 
prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski

08:50 - 08:55

Podsumowanie
 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

08:55 - 09:00

Dyskusja
09:0009:15
Przerwa 15 min
09:1509:45
Sesja satelitarna firmy Novartis: Wczoraj, dziś i jutro — ewolucja czy rewolucja terapii chorób sercowo-naczyniowych? prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard
30 min
09:4510:30
Sesja satelitarna firmy Adamed: Interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i.... Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
45 min

09:45 - 09:55

... dusznością — zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc? Niewydolność serca? A może powikłanie po COVID-19? prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

09:55 - 10:05

... przewlekłą chorobą nerek? prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

10:05 - 10:15

... chorobą tętnic obwodowych? dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni

10:15 - 10:30

Dyskusja
10:3011:00
Przerwa 30 min
11:0012:30
Sesja satelitarna firmy KRKA: Flauta, bryza, może sztorm?... czyli wraca pacjent do gabinetu lekarza
 
Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, p. Zbigniew Kowalski
90 min
12:3013:15
Lunch 45 min
13:1514:45
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i chorobami współistniejącymi — jak leczę mojego chorego z nadciśnieniem tętniczym i…
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
90 min

13:15 - 13:30

…dyslipidemią prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

13:30 - 13:45

…niealkoholowym stłuszczeniem wątroby 
 
dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni

13:45 - 14:05

…dyslipidemią aterogenną prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

14:05 - 14:25

…astmą/przewlekłą obturacyjną chorobą płuc prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

14:25 - 14:45

…migotaniem przedsionków/przewlekłym zespołem wieńcowym/niewydolnością serca dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
14:4515:00
Zakończenie Zjazdu
15 min
Sala B — Kameralna
08:0009:00
Sesja Wspólna z Sekcją Niewydolności Serca PTK: Nadciśnienie tętnicze u chorych z niewydolnością serca
 
Wykładowcy i przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski, prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek
60 min

08:00 - 08:20

Pacjent z niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym — jak leczyć optymalnie? prof. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski

08:20 - 08:40

Pacjent z nowotworem, niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym — jak postępować? prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

08:40 - 09:00

Pacjent ciekawy czy trudny? — lekcja z życia dr hab. n. med. Jacek Kądziela
09:0009:15
Przerwa 15 min
09:1510:30
Sesja wspólna z ESH Working Group on Hypertension and Sexual Dysfunction: Zaburzenia erekcji jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego Przewodniczący: dr hab. n. med. Mariusz S. Wiglusz, dr hab. n. med. Jacek Wolf
75 min

09:15 - 09:30

Perspektywa internisty i hipertensjologa dr hab. n. med. Jacek Wolf

09:30 - 09:50

Perspektywa kardiologa prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

09:50 - 10:10

Perspektywa urologa dr hab. n. med. Bartosz Dybowski

10:10 - 10:30

Perspektywa psychiatry dr hab. n. med. Mariusz S. Wiglusz
10:3011:00
Przerwa 30 min
11:0012:45
Chory na nadciśnienie tętnicze z przewlekłym zespołem wieńcowym — nowe badania, wytyczne i praktyka Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko, dr hab. n. med. Jacek Kądziela
105 min

11:00 - 11:20

Wysokoczułe troponiny — wskaźnik dysfunkcji lewej komory
 
prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

11:20 - 11:45

Leczenie hipercholesterolemii i hiperglikemii u chorych na nadciśnienie tętnicze z przewlekłym zespołem wieńcowym prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

11:45 - 12:15

 Jak zróżnicować ryzyko incydentu wieńcowego na podstawie angiografii tomografii komputerowej dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. nadzw.

12:15 - 12:45

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego jako czynnik ryzyka zdarzeń wieńcowych — jak postępować w praktyce? dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
12:4513:15
Przerwa 30 min
13:1514:45
Zaburzenia nastroju a nadciśnienie tętnicze i ryzyko sercowo-naczyniowe — dialog hipertensjologa z psychiatrą Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
90 min

13:15 - 13:35

Nadciśnienie tętnicze, zmiany narządowe i strategie radzenia sobie ze stresem dr n. med. Jolanta Walczewska

13:35 - 13:55

Zaburzenia lękowe a „zwyżki” ciśnienia tętniczego i ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych
 
dr n. med. Tadeusz Piotrowski

13:55 - 14:20

Nadciśnienie oporne i czynniki psychologiczne dr n. med. Bartosz Symonides

14:20 - 14:45

Depresja i zaburzenia funkcji poznawczych w wieku podeszłym dr hab. n. med. Mariusz S. Wiglusz
Sala C — Biała
08:0009:00
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży — prezentacja przypadków prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin, dr n. med. Łukasz Obrycki
60 min
09:0009:15
Przerwa 15 min
09:1510:30
Sesja wspólna z Sekcją Prewencji i Epidemiologii PTK: Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji ogólnej Przewodniczący: dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas, dr hab. n. med. Piotr Bandosz
75 min

09:15 - 09:40

Współwystępowanie nadciśnienia tętniczego i innych czynników ryzyka w populacji polskiej dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas

09:40 - 10:05

Zmiany częstości występowania nadciśnienia tętniczego u najmłodszych i najstarszych Polaków prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

10:05 - 10:30

Znaczenie nadciśnienia tętniczego jako czynnika ryzyka chorób niezakaźnych. Analizy Global Burden of Disease dr n. med. Roman Topór-Mądry
10:3011:00
Przerwa 30 min
11:0012:30
Kardioendokrynologia — zaburzenia endokrynologiczne a ryzyko i choroby układu sercowo-naczyniowego Przewodniczący: dr hab. n. med. Michał Hoffmann, dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
90 min

11:00 - 11:20

Incydentaloma nadnercza — postępowanie i odległy wpływ na ryzyko sercowo–naczyniowe dr hab. n. med. Urszula Ambroziak

11:20 - 11:40

Insulinooporność i zespół policystycznych jajników — rozpoznanie i modyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. CMKP

11:40 - 12:05

Guzy wydzielające katecholaminy a układ sercowo-naczyniowy dr n. med. Katarzyna Jóźwik-Plebanek

12:05 - 12:30

Otyłość olbrzymia — problem metaboliczny, endokrynologiczny, kardiologiczny czy psychiczny? dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz
12:3013:15
Przerwa 45 min
13:1514:45
Prace oryginalne 2 Przewodniczący: dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, dr hab. n. med. Piotr Abramczyk
90 min
Copyrights © 2022 Via Medica